7 Ianuarie – ISUS: REVELAȚIA DIVINĂ PENTRU NOI

Tema: ISUS: REVELAȚIA DIVINĂ PENTRU NOI Text:   Ioan 1:1-18 Verset de aur: Ioan 1:18 Ideea centrală: Trebuie să învățăm de la Isus cum să trăim, pentru că El este Sursa Supremă de informație și singurul Reper credibil pentru orientarea noastră în viață: în Hristos Dumnezeu ne-a descoperit Adevărul Absolut. Explicaţii …

28 Ianuarie – ISUS MIJLOCITORUL NOSTRU

Tema: ISUS MIJLOCITORUL NOSTRU Text:   1 Timotei 2:5-7; 1 Ioan 2:1-6 Verset de aur: 1 Timotei 2:5 Ideea centrală: Prin lucrarea de răscumpărare săvârșită prin moartea Sa, Domnul Isus este singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Explicaţii contextuale și exegetice: După ce afirmă existența unui singur Dumnezeu Mântuitor (1 Timotei …

4 Februarie – ISUS JUDECĂTORUL NOSTRU

Tema: ISUS JUDECĂTORUL NOSTRU Text:   Matei 25:31-46 Verset de aur: Fapte 10:42 Ideea centrală: Domnul Isus este Judecătorul suprem, care va răsplăti tuturor după modul în care au respins sau au primit mesajul divin al mântuirii, proclamat de martorii Săi. Explicaţii contextuale și exegetice: Cu acest pasaj se încheie ceea …

11 Februarie – IUBEȘTE CA ISUS!

Tema: Iubește ca Isus! Text:   Ioan 13:1-17 Verset de aur: Ioan 13:34-35 Ideea centrală: Domnul Isus le oferă un ultim exemplu de dragoste ucenicilor, înainte de dovada supremă a dragostei Sale (moartea pe cruce). Apoi le porunceşte ucenicilor să iubească la fel. Explicaţii contextuale și exegetice: Textul acesta este scris …

18 Februarie – Roagă-te ca Isus!

Tema: Roagă-te ca Isus! Text: Luca 11:1-13 Verset de aur: Luca 11:13 Ideea centrală: Domnul Isus Hrisos ne învaţă cum trebuie să ne rugăm în aşa fel încât să fim ascultaţi de Dumnezeu şi să experimentăm roadele binecuvântate ale rugăciunii.    Explicaţii contextuale și exegetice: Domnul Isus a fost Omul …